ECPayLogo

banner fix

Thẻ khách hàng sử dụng điện eCard

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thẻ Khách hàng sử dụng điện eCard là thẻ do ECPay phát hành, có chứa thông tin khách hàng sử dụng điện để thuận lợi cho việc thanh toán tiền điện tại các điểm thu của ECPay. Khách hàng không cần mang theo thông báo hoặc hóa đơn tiền điện kỳ trước mà chỉ cần mang theo thẻ eCard, giúp cho việc thanh toán được chính xác, tiết kiệm thời gian.