ECPayLogo

banner fix

Giới thiệu

Lịch sử hình thành và phát triển

ECPay được thành lập theo Nghị quyết 292/NQ-HĐQT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ngày 07/05/2010 bởi 4 Tổng công ty thuộc EVN: Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance), Công ty Thông tin Viễn thông Di Động (EVNTelecom), Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh.

Xem tiếp...

Mục tiêu hành động

  • Không ngừng đổi mới, phát triển, gặt hái thành công

“Dĩ bất biến, ứng vạn biến” - ECPay hiểu rằng trong hoàn cảnh luôn biến động không ngừng, một doanh nghiệp muốn phát triển phải luôn đổi mới, đáp ứng những yêu cầu, thách thức của thị trường mới có thể gặt hái được thành công. Không ngừng đổi mới và phát triển đã trở thành triết lý kinh doanh cốt lõi và là mục tiêu hàng đầu của ECPay.

Xem tiếp...

Cam kết hành động

ECPay hiểu rằng thành công thực sự trong kinh doanh chính là sự cân bằng giữa việc thỏa mãn tối đa lợi ích của khách hàng và mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. ECPay cam kết đem lại Lợi ích cho khách hàng, Lợi ích cho cán bộ nhân viên của Công ty và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng.  

Xem tiếp...